Monteringsanvisning

Monteringsanvisning Fundament Frid™

Fundamentet skall grundläggas på ett djup av minst 300 mm från grässvålens överkant till fundamentets underkant.
Överstiger gravvårdens höjd 1000 mm ska djupet bestämmas enligt Centrala gravvårdskommitténs monteringsanvisningar. Fundamentet placeras med fördel på packad grusbädd.

Fundamentet placeras efter urgrävningen i lod med hjälp av ett vattenpass. Återfyllning sker gradvis i tunna skikt (max 100 mm) som packas med en handstöt.
Fundamentet skall under detta arbete kontrolleras så att det står i lod.
Detta är av stor vikt då fundamentets ”stabiliseringsvingar” gör att det är svårt att justera i efterhand.

Efter stenens montering skall återfyllning göras så att fundamentet inte längre är synligt. Montering av stenar över 1010 mm ska alltid ske i samråd med en säljare av Fundament Frid™.

Vi frånskriver vi oss ansvaret för personskador som uppstår vid montering.