Miljö

Telefon

Adress

Telefon

Här finns vi

Bra miljöval och samtidigt ökad säkerhet

Fundamentet Frid™ tillverkas av 100% återvunnen plast av högsta möjliga kvalité.

Detta ger en miljöbesparing på ca 80% jämfört med om nyråvara används.

Återvunnen plast har generellt sätt en lägre klimatpåverkan än material som stål och betong. Plastråvaran har genomgått flertalet analyser och inga mikroplaster eller skadliga ämnen som PAH kan spåras.

Produktionen är ISO14001 och ISO9001 certifierad och har som mål att senast 2021 även vara certifierad enligt ISO14021. Det innebär att vi kommer göra beräkningar på all vår klimatpåverkan och sedan klimatkompensera all vår verksamhet +10%. Vi vill inte bara vara klimatneutrala utan klimatpositiva.

Bra miljöval och samtidigt ökad säkerhet

Fundamentet Frid™ tillverkas av 100% återvunnen plast av högsta möjliga kvalité.

Detta ger en miljöbesparing på ca 80% jämfört med om nyråvara används.

Återvunnen plast har generellt sätt en lägre klimatpåverkan än material som stål och betong. Plastråvaran har genomgått flertalet analyser och inga mikroplaster eller skadliga ämnen som PAH kan spåras.

Produktionen är ISO14001 och ISO9001 certifierad och har som mål att senast 2021 även vara certifierad enligt ISO14021. Det innebär att vi kommer göra beräkningar på all vår klimatpåverkan och sedan klimatkompensera all vår verksamhet +10%. Vi vill inte bara vara klimatneutrala utan klimatpositiva.

Arbetsmiljö

Produktens innovativa design och materialval gör den lätt att bära, transportera och förvara. Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:2 skall tyngre upprepande lyft över 15kg undvikas i högsta möjliga mån. Fundamentets totala vikt inklusive de rostfria dubbarna uppgår till högst 8.5kg.

Arbetsmiljö

Produktens innovativa design och materialval gör den lätt att bära, transportera och förvara. Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:2 skall tyngre upprepande lyft över 15kg undvikas i högsta möjliga mån. Fundamentets totala vikt inklusive de rostfria dubbarna uppgår till högst 8.5kg.