Integritetspolicy

Norvus AB som är operatör av www.norrvidingeofsweden.com (”Webbsidan”) och ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din integritet. Av denna anledning, vidtar vi alla tillgängliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.

Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi, i denna Integritetspolicy, informera dig om typen samt omfattningen av och syftet med vår insamling, behandling och användning av personuppgifter som inhämtas i samband med din användning av Webbsidan och våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du utövar dem. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa specifika tjänster, står detta beskrivet för respektive tjänst under respektive aktuell flik.

Vi behandlar endast dina uppgifter på de sätt som Dataskyddsförordningen medger. Om du exempelvis registrerat ditt fundament för att få den unika 5 år lutningsgarantin får vi behandla dina uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig när garantin skall användas eller förnyas. Samma sak gäller om du använder andra tjänster på vår webbplats som kräver att dina uppgifter behandlas. Vi får också behandla dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse av det. Ett exempel på det är loggdata som vi inhämtar för att se till att webbplatsen kan användas utan problem. Om det skulle vara så att du har ett klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling är du varmt välkommen att kontakta oss.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. Det kan tex vara ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer.

Information som du kan komma att lämna till oss

Vid användning av våra tjänster kan vi komma att behöva samla in uppgifter om dig, utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss. Det kan till exempel röra sig omuppgifter från samarbetspartners och leverantörer av betalningstjänster samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Information som vi kan komma att hämta in om dig:
• För- och efternamn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Information om varor/tjänster som du köpt hos/av oss
• Historisk information om dina tidigare köp
• Servicestatus och servicehistorik, som till exempel returer, reklamationer,
reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt
• Information om hur du använder Webbsidan, inklusive svarstid för Webbsidan,
metod för ankomst och lämnande, vilka eventuella nedladdningsfel som inträffat och
leveransnotiser när vi kontaktar dig
• Enhetsinformation, såsom IP-adress som används för att ansluta din dator till
internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar,
operativsystem och plattform och skärmupplösning
• Din geografiska placering
• Faktureringsuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter

I samband med att du köper varor eller tjänster av Norvus kan dina personuppgifter komma att sparas och användas för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av villkoravtalet med medlemmar kommer dina personuppgifter att
användas för att:
• Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.
• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
• Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
• Marknadsföra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
• Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden (ej medlemmar).
• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.

Norvus behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
• Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som tex genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
• Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande.

Norvus kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som tex bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.