Avtalsvillkor Fundament Frid™

Avtalsvillkoren gäller för dig som har registrerat ditt Fundament Frid™ För att kunna administrera ditt köp genom att bl.a. ge dig möjligheten att följa din garanti, genomföra analyser samt kommunicera med dig, kommer vi att behöva samla in och lagra vissa av dina personuppgifter. Vi samarbetar dessutom med ett antal underleverantörer och kan komma att dela personuppgifterna till dessa när det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.