50 års produktgaranti

Telefon

Adress

Telefon

Här finns vi

Produktgaranti Fundament Frid™

Vi gratulerar till ditt köp av Fundament Frid™ och är övertygade om att du kommer att bli nöjd.

Norrvidinge of Sweden, som är en del av Norvus AB, levererar kompletta lösningar
för säkring och ny montering av gravstenar.

Fundament Frid™ är ett av marknadens säkraste och mest miljövänliga alternativ.
Om det mot all förmodan skulle uppstå ett fel är du i trygga händer.

Norvus AB har såväl huvudkontor som tillverkning i Sverige.

Vi lämnar 50 års garanti avseende sprickbildning och brott i plasten.

Vi på Norvus AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att reparera eller
ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen vare sig det gäller reparation
eller ersättning av produkten.

Produktgaranti
Fundament Frid™

Vi gratulerar till ditt köp av Fundament Frid™ och är övertygade om att du kommer att bli nöjd.

Norrvidinge of Sweden, som är en del av Norvus AB, levererar kompletta lösningar
för säkring och ny montering av gravstenar.

Fundament Frid™ är ett av marknadens säkraste och mest miljövänliga alternativ.
Om det mot all förmodan skulle uppstå ett fel är du i trygga händer.

Norvus AB har såväl huvudkontor som tillverkning i Sverige.

Vi lämnar 50 års garanti avseende sprickbildning och brott i plasten.

Vi på Norvus AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att reparera eller
ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen vare sig det gäller reparation
eller ersättning av produkten.

Garantin gäller under förutsättning att

E

Produkten är monterad på ett korrekt sätt enligt våra monteringsanvisningar och av en person som har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet.

E

Produkten är betald och att detta vid anmodan kan styrkas.

Garantin gäller under förutsättning att

E

Produkten är monterad på ett korrekt sätt enligt våra monteringsanvisningar och av en person som har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet.

E

Produkten är betald och att detta vid anmodan kan styrkas.

När garantin inte gäller

E

Produkten är monterad på ett felaktigt vis.

E

Vid fel som uppkommit genom yttre åverkan på produkten t.ex. bearbetning i produkten.

E

Vid Force majeure.

E

Om problemet uppstått genom att något föremål, t.ex. ett träd, har fallit över stenen/fundamentet och orsakat problemet.

Vid eventuella fel på produkten måste ni omgående informera oss. Om ni på eget initiativ anlitar tredje part för att åtgärda felet, kommer kostnader ni inte att ersättas för kostnader som detta medför.

Vi på Norvus AB kommer alltid att stå till förfogande för att ärligt, effektivt och så snabbt som möjligt, tillgodose alla rimliga önskemål och förfrågningar.

När garantin inte gäller

E

Produkten är monterad på ett felaktigt vis.

E

Vid fel som uppkommit genom yttre åverkan på produkten t.ex. bearbetning i produkten.

E

Vid Force majeure.

E

Om problemet uppstått genom att något föremål, t.ex. ett träd, har fallit över stenen/fundamentet och orsakat problemet.

Vid eventuella fel på produkten måste ni omgående informera oss. Om ni på eget initiativ anlitar tredje part för att åtgärda felet, kommer kostnader ni inte att ersättas för kostnader som detta medför.

Vi på Norvus AB kommer alltid att stå till förfogande för att ärligt, effektivt och så snabbt som möjligt, tillgodose alla rimliga önskemål och förfrågningar.