2 års montagegaranti

Telefon

Adress

Telefon

Här finns vi

Lutningsgaranti Fundament Frid™

Vi gratulerar till ditt köp av Fundament Frid™ och är övertygade om att du kommer att bli nöjd.

Norrvidinge of Sweden, som är en del av Norvus AB, levererar kompletta lösningar för säkring och ny montering av gravstenar. Fundament Frid™ är ett av marknadens säkraste och mest miljövänliga alternativ. Skulle mot all förmodan en lutning uppstå under de första 5 åren, Kan du lita på att du är i trygga händer och slipper alla kostnader för riktning eller ny montering.

Vi på Norvus AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att åtgärda eller ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen vare sig det gäller reparation eller ersättning av hela produkten.

Lutningsgaranti
Fundament Frid™

Vi gratulerar till ditt köp av Fundament Frid™
och är övertygade om att du kommer
att bli nöjd.

Norrvidinge of Sweden, som är en del av Norvus AB, levererar kompletta lösningar för säkring och ny montering av gravstenar. Fundament Frid™ är ett av marknadens säkraste och mest miljövänliga alternativ. Skulle mot all förmodan en lutning uppstå under de första 5 åren, Kan du lita på att du är i trygga händer och slipper alla kostnader för riktning eller ny montering.

Vi på Norvus AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår, att åtgärda eller ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen vare sig det gäller reparation eller ersättning av hela produkten.

Garantin gäller under förutsättning att

E

Produkten är monterad på ett korrekt sätt enligt våra monteringsanvisningar och av en person som har tillräckliga kunskaper  för att utföra arbetet.

E

Produkten är betald och detta vid anmodan kan styrkas.

E

Produkten är registrerad på vår hemsida.

E

Att lutningen överstiger det som är tillåtet hos Centrala Gravvårdskommittén.

Garantin gäller under förutsättning att

E

Produkten är monterad på ett korrekt sätt enligt våra monteringsanvisningar och av en person som har tillräckliga kunskaper  för att utföra arbetet.

E

Produkten är betald och detta vid anmodan kan styrkas.

E

Produkten är registrerad på vår hemsida.

E

Att lutningen överstiger det som är tillåtet hos Centrala Gravvårdskommittén.

När garantin inte gäller

E

Om produkten är monterad på ett felaktigt sätt.

E

Vid fel som uppkommit genom yttre åverkan på produkten t.ex. bearbetning i produkten.

E

Om lutningen är mindre än vad Centrala Gravvårdskommittén tillåter.

E

Om lutningen på stenen har uppstått genom skadegörelse.

E

Om problemet har uppstått genom att något föremål, t.ex. ett träd, har fallit över stenen/fundamentet och förorsakat skadan.

E

Vid Force majeure.

Vid eventuella fel på produkten måste ni omgående informera oss. Om ni på eget initiativ anlitar tredje part för att åtgärda felet, kommer kostnader ni inte att ersättas för kostnader som detta medför.

Vi på Norvus AB kommer alltid att stå till förfogande för att ärligt, effektivt och så snabbt som möjligt, tillgodose alla rimliga önskemål och förfrågningar.

När garantin inte gäller

E

Om produkten är monterad på ett felaktigt sätt.

E

Vid fel som uppkommit genom yttre åverkan på produkten t.ex. bearbetning i produkten.

E

Om lutningen är mindre än vad Centrala Gravvårdskommittén tillåter.

E

Om lutningen på stenen har uppstått genom skadegörelse.

E

Om problemet har uppstått genom att något föremål, t.ex. ett träd, har fallit över stenen/fundamentet och förorsakat skadan.

E

Vid Force majeure.

Vid eventuella fel på produkten måste ni omgående informera oss. Om ni på eget initiativ anlitar tredje part för att åtgärda felet, kommer kostnader ni inte att ersättas för kostnader som detta medför.

Vi på Norvus AB kommer alltid att stå till förfogande för att ärligt, effektivt och så snabbt som möjligt, tillgodose alla rimliga önskemål och förfrågningar.