DIN FÖRVÄNTAN

Genom att investera en engångssumma i gravstensfundamentet Frid så är vårt mål att ni som gravrättsinnehavare skall slippa bekymret med en sten som lutar eller inte står stabilt.

Varför togs

produkten fram?

Det finns ett behov av att öka säkerheten både på landets kyrkogårdar men även utomlands. Vi har en lösning som vi vet kommer göra avsevärd skillnad.

Iden till fundamentet Frid föddes genom att grundaren har ett förflutet inom produktutveckling riktad mot kritisk infrastruktur. När radion informerade om att ännu en olycka hade skett med vältande gravstenar så blev det naturligt att ta fram en produkt som kunde förhindra detta.

Kyrkogårdar är oftast ortens mest välskötta plats och är inte allt för sällan omgiven av fantastisk miljö och vyer. Oavsett om det är inne i stadskärnan, samhället eller på landsbygden.

Dessa platser vill vi att fler ska uppleva och fascineras av på ett säkert sätt.

Om vi kan förankra luftledningsnätet från fallande träd och gatljusstolpar med en höjd på ca 7m, då bör inte detta vara något omöjligt

Stefan Svensson

Grundare

Fundament frid

Produktgaranti

Vi använder oss av högsta möjliga kvalitet på plasten och konstruktionen har en väl tilltagen godstjocklek. Plasten varken ruttnar, rostar eller påverkas över tid och de rostfria dubbarna som håller gravstenen på plats följer Centrala Gravvrådskommitténs krav. Vi lämnar 50 års produktgaranti på alla fundamentets komponenter.

Skyddad innovativ produktdesign

Högre brytpunkt
Då produkten är tillverkad i solid högkvalitativ PP/EPDM så finns det ingen risk att produkten spricker eller ger vika för normal markrörelse. Brytpunkten förskjuts genom att kraftiga stödkanter går upp längst sidorna på stenen. Stödkanterna förhindrar även att stenen välter om dubbarna är helt förbrukade. Produkten är godkänd och rekommenderad av Centrala Gravvårdskommiten (CGK).

Anpassningsmöjligheter
Produktens design möjliggör anpassning till ett stort urval av gravstenar. Då dubbarna är flyttbara och bredden mellan stödkanterna anpassningsbar kan fundament Frid användas till både gamla och nya gravstenar med eller utan sockel.

Skyddad innovativ produktdesign

Högre brytpunkt
Då produkten är tillverkad i solid högkvalitativ PP/EPDM så finns det ingen risk att produkten spricker eller ger vika för normal markrörelse. Brytpunkten förskjuts genom att kraftiga stödkanter går upp längst sidorna på stenen. Stödkanterna förhindrar även att stenen välter om dubbarna är helt förbrukade. Produkten är godkänd och rekommenderad av Centrala Gravvårdskommiten (CGK).

Anpassningsmöjligheter
Produktens design möjliggör anpassning till ett stort urval av gravstenar. Då dubbarna är flyttbara och bredden mellan stödkanterna anpassningsbar kan fundament Frid användas till både gamla och nya gravstenar med eller utan sockel.

”En kyrkogård är en speciell plats där en speciell känsla infinner sig så fort man går genom grindarna. Vi vill att de förväntningarna Ni har på besöket uppfylls utan någon form av oro eller stress. Varken innan, under eller efter ert möte”

BRA MILJÖVAL

Fundamentet Frid tillverkas av 100% återvunnen plast av högsta möjliga kvalité. Detta ger en miljöbesparing på ca 80% jämfört med om nyråvara används. Återvunnen plast har generellt sätt en lägre klimatpåverkan än material som stål och betong. Plastråvaran har genomgått flertalet analyser och inga mikroplaster eller skadliga ämnen som PEH kan spåras.

Arbetsmiljö
Produktens innovativa design och materialval gör den lätt att bära, transportera och förvara. Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:2 skall tyngre upprepande lyft över 15kg undvikas i högsta möjliga mån. Fundamentets totala vikt inklusive de rostfria dubbarna uppgår till högst 8.5kg.

LÅT OSS BÖRJA
KONTAKTA OSS!

14 + 5 =

Norrvidinge AB

info@norrvidingeofsweden.com
073-534 26 06